26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en
Türkmenistanyň halkara howa menzilleri daşary ýurtlaryň giň göwrümli howa gämilerini kabul edýär

Türkmenistanyň halkara howa menzilleri daşary ýurtlaryň giň göwrümli howa gämilerini kabul edýär

Türkmenistanyň halkara howa menzilleriniň infrastrukturasynyň ösenligini göz öňünde tutup, dürli daşary ýurt awiakompaniýalarynyň giň göwrümli ýük howa gämileri yzygiderli täjirçilik we tehniki gonuşlaryny...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Moskwa — Aşgabat ugurlarynda uçuşlaryň ugruny üýtgedýär

2023-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap,  uçuş howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, Moskwa howa giňişligindäki howa ýagdaýy, şeýle hem töwekgelçiligi bahalandyrmak esasynda

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi talyplyga çagyrýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul...
4.26 MB
AWIASIÝA IŞI_TASSYKLANAN-2022.pdf
4.43 MB
AWIASIÝA IŞI_TASSYKLANAN-2022.pdf
2.14 MB
Agentligiň hukugy.pdf
417.05 KB
Руководство RVSM.pdf
496.26 KB
Руководство PBN.pdf
1,000.63 KB
Руководство (EDTO).pdf
1.48 MB
MAINTENANCE AIRCRAFT CIVIL AVIATION