Umumy maglumat

Agentligiň döredilen senesi: 29.01.2019

Düzümindäki edaralar:

Aşgabat Halkara howa menzili;

Türkmenbaşy Halkara howa menzili;

Türkmenabat Halkara howa menzili;

Mary Halkara howa menzili;

Daşoguz Halkara howa menzili;

"Türkmenistan" awiakompaniýasy AGPJ;

Howa gatnawlarynyň Baş gullugy;

Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi;

Laçyn myhmanhanasy;

Jemagat-hojalyk kärhanasy;

Şeýle hem