05.06.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Germaniýanyň Milli Awiasiýa Dolandyryşy (LuftfahrtBundesamt) tarapyndan Aşgabat halkara howa menziline RA3 şahadatnamasy (hasaba alyş belgisi TM / RA3 / 00001-01) berildi we beýleki zatlar bilen birlikde howa menzillerini barlamak we tassyklamak we awiasiýa  howpsuzlygy gullugynyň (EASA) adyndan.

RA3 şahadatnamasy, Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminalynyň ÝB-ne girmeýän ýurtlaryň çäginden ÝB-gi ýurtlary üçin niýetlenen ýa-da syýahat etmek üçin Ýewropa  Bileleşigi tarapyndan kesgitlenen ähli awiasiýa howpsuzlygy talaplaryna doly laýyk gelýändigini tassyklaýar. 1998).

Gözegçilik mahalynda, auditorlar Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminalynyň howpsuzlyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine aýratyn üns berdiler, bu ýük daşaýjy operatoryň awiakompaniýa geçmezden ozal ähli önümçilik siklinde bitewiligini saklamak üçin çäreleri öz içine alýar. Daşamak üçin kabul edilen pursadyndan başlap, uçara münýänçä howa menziliniň gözegçilik edilýän ýerinde bolup geçýär, bu ýerüsti işlenende ýüklere rugsatsyz girmegi gadagan edýär.