«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlary üçin arzanladyşlaryny yglan edýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy syýahatçylaryň ählisine ýörite teklibi bilen ýüzlenýändigini habar berýär. 2024-nji ýylyň 1-nji fewraly — 31-nji marty aralygynda awiakompaniýanyň ýolagçylary görkezilen ugurlara awiapetekleri satyn almak üçin bellenen arzanladyşlardan peýdalanyp bilerler:  

 

Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat — 7 294 ТМТ

Aşgabat – Milan – Aşgabat — 7 300 ТМТ

Aşgabat – London – Aşgabat — 7 847 ТМТ

Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat — 7 540,9 ТМТ

Şeýle hem