«Türkmenistan» awiakompaniýasy Milan, Kuala-Lumpur, Jidda we Hoşimin şäherlerine halkara gatnawlary ýola goýýar

        «Türkmenistan» awiakompaniýasy Milan (Italiýa), Kuala-Lumpur (Malaýziýa), Jidda (Saud Arabystany) we Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine halkara howa gatnawlaryny ýola goýýar.

Häzirki wagtda Aşgabadyň Halkara howa menzilinden amala aşyryljak Kuala-Lumpur, Jidda, Hoşimin we Milan şäherlerine gidiş we gaýdyş biletleriniň onlaýn satuwy başlanyldy.

Bu ugurlar boýunça ilkinji uçuşlaryň 2024-nji ýylyň fewral-mart aýlarynda amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy aşakdaky tertipde gatnawlary amala aşyrar:

·        Aşgabat – Kuala-Lumpur — Aşgabat, hepdede iki gezek, sişenbe we penşenbe günleri, uçuşlar 2024-nji ýylyň 15-nji fewralyndan başlanylar;

·        Aşgabat – Jidda — Aşgabat, hepdede üç gezek, sişenbe, çarşenbe we anna günleri, uçuşlar 2024-nji ýylyň 16-njy fewralyndan başlanylar;

·         Aşgabat – Milan — Aşgabat, hepdede 1 gezek, çarşenbe güni, uçuşlar 2024-nji ýylyň 6-njy martyndan başlanylar;

·       Aşgabat – Hoşimin — Aşgabat, hepdede iki gezek, sişenbe we penşenbe günleri, uçuşlar 2024-nji ýylyň 7-nji martyndan başlanylar;

Şeýlelikde, bu ýyl «Türkmenistan» awiakompaniýasy 12 ýurduň şäherlerine 14 sany halkara ugur boýunça uçuşlary amala aşyrar. 

Şeýle hem