“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi

2023-nji ýylyň 3-nji martynda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi, özgezeginde Türkmenistanyň raýat awiasiýasyna uly goşant goşjak 123 sany ýokary derejeli awiasiýa hünärmenlerini okadyp taýýarlady. Olardan 2 uçurym örän gowy bahalar bilen gutardy (gyzyl diplom).

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebiniň uçurymlary häzirki zaman tendensiýalaryna laýyk gelýär.

Okuwlar we taýýarlyklary aşakda görkezilen hünärler boýunça geçirildi:

 

Şeýle-de, okuwynyň netijeleri boýunça tapawutlanan 26 sany uçurymlar hormat haty bilen sylaglandy.

Şeýle hem