Birleşen Arap Emirliklerine gatnawlary dikeltmek barada.

Türkmenistanyň milli daşaýjysy - «Türkmenistan» awiakompaniýasy» açyk gömüşli paýdarlar jemgyýeti - «Turkmenistan Airlines» - 2020-nji ýylyň 2-nji fewralyndan Aşgabat — Abu-Dabi — Aşgabat we 2020-nji ýylyň 5-nji fewralyndan Aşgabat — Dubaý — Aşgabat ugurlary boýunça gatnawlaiyny dikeldýändigi barada Size habar berýär. Goşmaça maglumatlar üçin, www. turkmenistanairlines.tm. elektron salgysy boýunça we 39-17-17 telefon belgisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Şeýle hem