Eýran Yslam Respublikasynyň howa giňişliginiň ulanylmagyny wagtlaýyn saklamak hakynda karar kabul edildi

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynda uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenhowaýollary agentliginiň Howpsuzlyk Geňeşinde Türkmenistanyň ähli gatnadyjylary tarapyndan üstaşyr uçuşlaryň ýerine ýetirilmeginde, şeýle-de Eýranyň howa menzillerine gonuşlaryň ýerine ýetirilmeginde Eýran Yslam Respublikasynyň howa giňişliginiň ulanylmagyny wagtlaýyn saklamak hakynda karar kabul edildi. Şol sebäpli, «Türkmenistan» Awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlarjemgyýeti tarapyndan 2020-nji ýylyň 10-nji ýanwaryndan Aşgabat - Abu-Dabi - Aşgabat ugry we 2020-nji ýylyň 13-nji ýanwaryndan Aşgabat -Dubaý - Aşgabat ugry boýunça gatnawlaryň ýerine ýetirilmegi wagtlaýyn saklanyldy.

Şeýle hem