«Turkmenistan Airlines» 2020-nji ýylyň fewral aýyndan Kuala-Lumpur (Malaýziýa) şäherine yzygiderli howa gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýar

«Turkmenistan Airlines» 2020-nji ýylyň fewral aýyndan Kuala-Lumpur (Malaýziýa) şäherine yzygiderli howa gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýar, ýolagçy gatnawlary «Boeing – 777-200 LR» kysymly howa gämisinde ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.
Goşmaça maglumatlar üçin www.turkmenistanairlines.tm elektron salgysy boýunça we 39-17-17 telefon belgisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.  

Şeýle hem