26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligi Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen täze halkara howa menzil toplumynyň
taslamasyny düzmek we gurmak işlerini “açar gowşurma” şertinde ýerine ýe-tirmek boýunça halkara bäsleşiginiň möhletiniň 2021-nji ýylyň 01-nji oktýabra çenli uzaldylýandygyny yglan edýär.
 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligi Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen täze halkara howa menzil toplumynyň
taslamasyny düzmek we gurmak işlerini “açar gowşurma” şertinde ýerine ýe-tirmek boýunça halkara bäsleşiginiň möhletiniň 2021-nji ýylyň 01-nji oktýabra çenli uzaldylýandygyny yglan edýär.