DOWAMAT-DOWAM

Bu sahna oýny «Gorkut ata» şadessany, Reşideddiniň, Salyr Babanyň, Abylgazynyň, Andalybyň eserleri boýunça döredilipdir.

Sahnada gadym döwürleriň wakalary janlanýar. Oguz han il-ulusa özüniň nähili ýollar bilen raýatlaryny bitewi bir il edip, bir tuguň saýasyna jemläp, berkarar Watan gurandygy hakda aýdýar.

Şeýle hem