Ählumumy raýat awiasiýasynyň ýük dolanyşygynyň ösüş depgini ýokarlandy

Ählumumy raýat awiasiýasynyň ýük dolanyşygy 2024-nji ýylyň maý aýynda ösüş depginine eýe boldy. Şeýlelikde, Halkara howa ulaglary birleşiginiň (IATA) synyna görä, ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 14,7%-e ýetdi. 

Howa ulagy arkaly ýük daşamalaryna isleg yzly-yzyna altynjy aý bäri iki belgili san bilen ösýär: bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdirilende, dekabrda 10,8%-e, ýanwarda 18,4%-e, fewralda 11,9%-e, martda 10,3%-e, aprelde 11,1%-e deň boldy.

Çeşme:turkmenmetbugat.gov.tm

Şeýle hem