26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en
Taýland Patyşalygyna uçuşlar
Wiza talaplaryny web sahypasynda tapyp bileriňiz. 2021-nji ýylyň 1-nji noýabryndan bäri Taýland häkimýetleri syýahatçylaryň ýurda girmegi üçin üç wariant döretdi....
Birleşen Arap Ermirliklerine uçuşlar
Birleşen Arap Emirliklerine gidýän Arap döwletleri üçin Hyzmatdaşlyk geňeşiniň raýatlary üçin giriş diňe pasportlar bilen mümkindir. Milli şahsyýetnama bilen girmäge...
Gazagystan Respublikasyna uçuşlar:
Gazagystan Respublikasynyň çägine daşary ýurtlaryň halkara howa menzillerinde, daşary ýurtlularyň raýatlarynyň arasynda göni (yzygiderli, tertipsiz, terlipli uçuşlar) howa aragatnaşygynyň hökümetiniň...
Hindistan Respublikasyna uçuşlar
Hindistana gelýän ähli ýolagçylar, 5 ýaşa çenli çagalardan başga, iňlis dilinde negatiw COVID-19 (RT-PSR) synagy bilen lukmaçylyk şahadatnamasy bolmaly, uçuş...