26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en
Aşgabat halkara howa menziliniň ýük terminaly
Howa-ýük daşamak boýunça alnyp barylýan işler «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň esasy görnüşleriniň biridir. Aşgabat halkara  howa menziliniň ýük terminaly...
Awiasiýa okuw mekdebiniň çäreleri
Türkmenistan Aragatnaşyk we Aragatnaşyk ministrliginiň Türkmenhowaellari gullugynyň awiasiýa işgärlerini taýýarlamak mekdebi, howa menzilleri, Türkmenistanyň Senagat we aragatnaşyk ministrliginiň Türkmenhowaella gullugynyň...