26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en
Birleşen Arap Ermirliklerine uçuşlar
Birleşen Arap Emirliklerine gidýän Arap döwletleri üçin Hyzmatdaşlyk geňeşiniň raýatlary üçin giriş diňe pasportlar bilen mümkindir. Milli şahsyýetnama bilen girmäge...
Gazagystan Respublikasyna uçuşlar:
Gazagystan Respublikasynyň çägine daşary ýurtlaryň halkara howa menzillerinde, daşary ýurtlularyň raýatlarynyň arasynda göni (yzygiderli, tertipsiz, terlipli uçuşlar) howa aragatnaşygynyň hökümetiniň...
Hindistan Respublikasyna uçuşlar
Hindistana gelýän ähli ýolagçylar, 5 ýaşa çenli çagalardan başga, iňlis dilinde negatiw COVID-19 (RT-PSR) synagy bilen lukmaçylyk şahadatnamasy bolmaly, uçuş...
Hormatly jenaplar!
Hormatly jenaplar! «Türkmenhowaýollary» agentligi ähli gyzyklanma bildirýän awiakompaniýalary Türkmenistanyň halkara howa menzilleriniň üsti bilen üstaşyr ýük gatnawlary ýerine ýetirmäge çagyrýar....