26.09.2023 ý. Aşgabat:
tk ru en
Taýland Patyşalygyna uçuşlar
Wiza talaplaryny web sahypasynda tapyp bileriňiz. 2021-nji ýylyň 1-nji noýabryndan bäri Taýland häkimýetleri syýahatçylaryň ýurda girmegi üçin üç wariant döretdi....