30.11.2021 ý. Aşgabat:
tk ru en

Sahna oýny gülki žanrynda. Onda maşgalada ýüze çykýan dürli wakalar gülkili beýan edilýär. Ýöne soňunda sahna oýny tomaşaçyny enelik bagty, maşgalada çagalaryň zerurlygy barada  çynlakaý pikir etdirýär. Maşgala durmuşy baradaky sahna oýnunyň režissýory “Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri” А.Rahmanow,  sahna bezegini  “Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri” G.Şiçanina, saz bezegini B.Gullyýew ýerine ýetirdi.

KEŞPLERI ÝERINE ÝETIRÝÄNLER:

Wilýam          -    artist М.Rogow,

Ketti                -   artist А.Аndronowa,

Medži             -  artist М.Ýolamanowa,

Jimmi              - artist W.Dmitriýew,

Zoen      - artist L.Ýemelýanowa,

Hanym Petikton -   “Türkmenistanyň at gazanan artisti” О.Wolkowa,

polisiýa işgäri   - “Türkmenistanyň at gazanan artisti” А.Spiridonow.